Poëzieweek op school

Poëzieweek op school

Doe mee! Er is altijd tijd voor een gedicht

Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een minuut? Die kunt u makkelijk missen. Elke dag. En in die minuut brengt u de klas aan het lachen, troost u de kinderen, leert u ze spelen met taal of geeft u ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijkt u hun leven.

Van 30 januari t/m 5 februari 2020 draait de Poëzieweek rond het motto De toekomst is nu!

Deze pagina wordt t.z.t. geüpdatet.


Download de Poëzielessen van 2019

Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met de Poëzielessen van de Poëzieweek bijvoorbeeld. Er zijn drie bundels met Lestips voor poëzieonderwijs: één voor de basisschool en twee voor het voortgezet onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde lessen. De bundels bevatten ieder vijf Lestips.

Naar de lessen >


Doe mee aan Dichter bij Lanoye

Tom Lanoye dicht het Poëziegeschenk Vrij – Wij? voor de Poëzieweek van 31 januari t/m 6 februari. Tom roept alle scholieren van Nederland en Vlaanderen op om creatief aan de slag te gaan met gedichten uit zijn geschenkbundel.

Meld uw klas aan >


Poëzie Tiplijst door Hans & Monique Hagen

We willen ouders en leerkrachten helpen bij het vinden van mooie poëzie. Daarom hebben kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen een Tiplijst met 70 titels samengesteld: dichtbundels, bloemlezingen en een paar vertalingen.

Download de Poëzie Tiplijst (pdf)


Boek een dichter tegen speciaal tarief

Poëzie komt tot leven als ze wordt voorgedragen. Klank en ritme nemen je mee. Met de actie Boek een dichter kunt u van 1 januari t/m 6 februari 2019 tegen een aantrekkelijk, gereduceerd tarief een of meer dichters uitnodigen.

In Vlaanderen
Neem contact op met het auteurslezingen.be.

In Nederland
Neem contact op met deschrijverscentrale.nl.

Lees meer over de actie Boek een dichter >


Opdrachtkaartjes bij Poëzieweekpakket 2019

Hebt u het lespakket bij de Poëzieweek 2019 besteld? Eind november werd het op uw school uitgeleverd. Bij les 2 hoort een werkblad met opdrachtkaartjes. (T/m 10 juni kon u via kinderboekengids.nl het officiële lespakket van de Poëzieweek 2019 bestellen. Het lespakket is extra leuk in combinatie met bovenstaande Poëzielessen.)

Download het werkblad (pdf)


Meer poëzie in de klas?

U kunt het hele jaar door ondersteuning krijgen bij uw poëzieonderwijs. Onderstaande organisaties verzorgen lestips, workshops en/of poëzie-activiteiten.

Vlaanderen
Jeugd en Poëzie
Poëziecentrum
Iedereen Leest

Nederland
PoëziePaleis
School der Poëzie
Huis van Gedichten
Stichting Lezen


Disclaimer

Alle lessuggesties op poezieweek.com mogen zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers niet elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederland