Poëzieweek in de klas

Poëzieweek op school

Doe mee! Er is altijd tijd voor een gedicht

Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een minuut? Die kunt u makkelijk missen. Elke dag. En in die minuut brengt u de klas aan het lachen, troost u de kinderen, leert u ze spelen met taal of geeft u ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijkt u hun leven.

Van 30 januari t/m 5 februari 2020 draait de Poëzieweek rond het motto De toekomst is nu!


Download de Poëzielessen

Iedereen Leest  en Stichting Lezen hebben voor de Poëzieweek 2020 opnieuw lessen ontwikkeld voor het primair en secundair onderwijs. Met deze lessen kunt u makkelijk met de leerlingen aan de slag met gedichten.

De lessen zijn gratis te downloaden.. Per bundel zijn er 5 lestips, hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen en activiteiten die aan bod komen.

Poëzielessen bundel voor het basisonderwijs

 • Lestip 1: Gedichten ‘Nu’ en ‘Nog niet jarig’ van Hans en Monique Hagen
 • Onderwerpen en activiteiten:
  • Tafelpoppenspel, slaapliedjes, muziek, reflecteren over morgen
  • Reflecteren over het begrip ‘tijd’, vormgedicht, kringgesprek rond feesten reflecteren
 • Lestip 2: Gedicht: ‘Lieve Juf’ van Linda Vogelezang
 • Onderwerpen en activiteiten: Favoriete zin kiezen en keuze beargumenteren, experimenteren met klank en rijm, stellingenspel over helden
 • Lestip 3: ‘Klein beginnen’ van Frank Eerhart’
 • Onderwerpen en activiteiten: Puzzelgedicht, oefenen op voordragen, zelf schrijven, puzzelen met woorden
 • Lestip 4: ‘Baby’ van Mensje van Keulen
 • Onderwerpen en activiteiten: Zelf woorden verzinnen, kennismaken met cadans en ritmische taal, een baby- gedicht schrijven
 • Lestip 5: ‘Zullen we een bos beginnen?’ van Jaap Robben
 • Onderwerpen en activiteiten: Vrijuit associëren, de menselijke eigenschappen van een boom en een boomgedicht schrijven

Download de lessen voor het basisonderwijs(pdf)

Poëzielessen bundel voor het voorgezet/ secundair onderwijs

 • Lestip 1: ‘Harde wereld’ van Roos Rebergen
 • Onderwerpen en activiteiten: Online) brainstormsessie, klasgesprek, vluchtelingen, fototentoonstelling maken, vakoverschrijdend project
 • Lestip 2: [zonder titel] van Tjitske Jansen
 • Onderwerpen en activiteiten: De toekomst veranderen, goede daden, creatieve verwerking, schoolbreed project, blog maken
 • Lestip 3: [zonder titel] van Tjitske Jansen
 • Onderwerpen en activiteiten: Brainstorm rond volwassen worden, groepsgedicht, filmpjes maken, schoolbreed project
 • Lestip 4: ‘De waarheid nadert’ van Erik Menkveld
 • Onderwerpen en activiteiten: Thema ‘opnieuw beginnen’, vormaspecten bekijken, bericht aan auteur schrijven, poster maken
 • Lestip 5: ‘Mei’ (fragment) van Herman Gorter
 • Onderwerpen en activiteiten: Oude tekst lezen en het gedicht vertalen op verschillende manieren, voordracht, veranderen van de tekst, als dialoog presenteren, vertalen etc. naar de tijd van nu

Dowload de lessen voor het voortgezet/ secundair onderwijs(pdf)


Poëzie Tiplijst door Hans & Monique Hagen

We willen ouders en leerkrachten helpen bij het vinden van mooie poëzie. Daarom hebben kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen een Tiplijst met 70 titels samengesteld: dichtbundels, bloemlezingen en een paar vertalingen.

Download de Poëzie Tiplijst (pdf)


Boek een dichter tegen speciaal tarief

Poëzie komt tot leven als ze wordt voorgedragen. Klank en ritme nemen je mee. Met de actie Boek een dichter kunt u van 1 januari t/m 5 februari 2020 tegen een aantrekkelijk, gereduceerd tarief een of meer dichters uitnodigen.

In Vlaanderen
Neem contact op met het auteurslezingen.be.

In Nederland
Neem contact op met deschrijverscentrale.nl.

Lees meer over de actie Boek een dichter >


Meer poëzie in de klas?

U kunt het hele jaar door ondersteuning krijgen bij uw poëzieonderwijs. Onderstaande organisaties verzorgen lestips, workshops en/of poëzie-activiteiten.

Vlaanderen
Jeugd en Poëzie
Poëziecentrum
Iedereen Leest

Nederland
PoëziePaleis
School der Poëzie
Huis van Gedichten
Stichting Lezen


Disclaimer

Alle lessuggesties op poezieweek.com mogen zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers niet elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederland