Poëzieweek op school

 

Doet u mee?

Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Een minuut? Die kunt u makkelijk missen. Elke dag. En in die minuut brengt u de klas aan het lachen, troost u de kinderen, leert u ze spelen met taal of geeft u ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijkt u hun leven.

Van 31 januari t/m 6 februari 2019 draait de Poëzieweek rond het thema vrijheid. Bestel t/m 10 juni het Poëziepakket voor kant-en-klare lessen. Vanaf 17 september 2018 staan de gratis lessuggesties al online.

 

Lespakket Poëzieweek 2019

Bestel nu het officiële lespakket Poëzieweek 2019

In het Poëziepakket vindt u alles wat u maar nodig heeft om in een handomdraai een leuke les voor de klas te geven. Het pakket bevat onder andere:

  • Een lesbrief met tips voor het gebruik van de sleutels
  • 30 exemplaren van een keycord met sleutel
  • Een Poëzieweek-affiche (A2 formaat)
  • Extra leuk in combinatie met de online lessen (vanaf 17 september 2018 hieronder beschikbaar)

Bestel t/m 10 juni op kinderboekengids.nl >


Poëzie Tiplijst door Hans & Monique Hagen

We willen ouders en leerkrachten helpen bij het vinden van mooie poëzie. Daarom hebben kinderboekenambassadeurs Hans & Monique Hagen een Tiplijst met 70 titels samengesteld: dichtbundels, bloemlezingen en een paar vertalingen.

Download de Poëzie Tiplijst (pdf)


Download de poëzielessen 2018

Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met onderstaande Lestips bijvoorbeeld. U krijgt ze gratis toegestuurd na het invullen van uw e-mailadres. Mis ook onze overige lessuggesties niet: meld je aan voor de nieuwsbrief!

Er zijn drie bundels met Lestips voor poëzieonderwijs: één voor de basisschool en twee voor het voortgezet onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde lessen. De bundels bevatten ieder vijf Lestips, met ook dit jaar weer een speciale kleutertip (in de bundel voor de basisschool). Alle Lestips zijn geschreven door experts. Ze zijn het hele schooljaar door goed bruikbaar en stimuleren zowel docent als leerling om met poëzie aan de slag te gaan.

 

1. Basisschool lessen

Voorbeeld:

PW18 lessen basisonderwijs_200PW18 lessen basisonderwijs_p4_200

 

 

 

 

 

Uw naam

Uw e-mail

 

2. Voortgezet onderwijs – light lessen

Voorbeeld:

PW18 lessen sovo-light_200PW18 lessen sovo-light_p4__200

 

 

 

 

 

 

Uw naam

Uw e-mail

 

3. Voortgezet onderwijs – geavanceerde lessen

Voorbeeld:

PW18 lessen sovo-geavanceerd_200PW18 lessen sovo-geavanceerd_p5_200

 

 

 

 

 

 

 

Uw naam

Uw e-mail

 

Deze Poëzielessen zijn een uitgave van Stichting Lezen, Iedereen Leest en Stichting CPNB, ter gelegenheid van Poëzieweek 2018.

Stichting Lezen | Iedereen Leest | Stichting CPNB

 

 

Raadpleeg ook ons lesarchief

Als sinds het jaar 2000 bestaan er Lestips bij Gedichtendag (de voorloper van de Poëzieweek). Voorheen werden de Lestips verzorgd door Poetry International, sinds 2013 door Iedereen Leest en Stichting Lezen. De Poëzielessen van voorgaande jaren staan nog steeds tot uw beschikking:

 


Meer doen met de Poëzieweek?

 

Boek een dichter tegen speciaal tarief

Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan er subsidieregelingen voor het uitnodigen van een auteur op school of in de klas.

In Vlaanderen
Neem contact op met het Vlaams Fonds voor de Letteren.

In Nederland
Neem contact op met de Schrijverscentrale.

Lees meer over de ‘Boek een dichter’-actie op de speciale pagina van het Nederlands Letterenfonds.

Meer poëzie in de klas?

U kunt het hele jaar door ondersteuning krijgen bij uw poëzieonderwijs. Onderstaande organisaties verzorgen lestips, workshops en/of poëzie-activiteiten.

Vlaanderen
Jeugd en Poëzie
Poëziecentrum
Iedereen Leest

Nederland
PoëziePaleis
School der Poëzie
Huis van Gedichten
Stichting Lezen


Disclaimer

Alle lessuggesties op poezieweek.com mogen zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers niet elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederland