Naar de inhoud
30.01—05.02.2025

Lestips Poëzieweek 2024

De Poëzieweek is het ideale moment om in de klas aan de slag te gaan met poëzie. Omdat we weten dat leerkrachten graag een houvast hebben om met de leerlingen te werken rond de Poëzieweek, voorzien we naar jaarlijkse gewoonte lestips.

Je kan de lestips gratis aanvragen via onderstaande formulieren. Nadien krijg je een automatische email toegestuurd met daarin het lesmateriaal. Veel poëzieplezier gewenst!

Op zoek naar extra inspiratie? Bekijk hieronder de lessuggesties van Poëzieweek 2023 voor lager/primair en voor secundair/voortgezet onderwijs!

De lessuggesties voor Poëzieweek worden gemaakt door Iedereen Leest (VL) en Stichting Lezen (NL).

Disclaimer

De lessuggesties op poezieweek.com mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederland