Naar de inhoud
25.01—31.01.2024

Lessuggesties

Wil je met jouw klas ook aan de slag tijdens de Poëzieweek 2023? Vraag dan nu je lessuggesties aan:

aanvraagformulier lager/primair onderwijs
aanvraagformulier secundair/voortgezet onderwijs

Nog meer inspiratie nodig? Dat kan! Je vindt ook de lessuggesties van 2021 voor lager/primair en die voor secundair/voortgezet onderwijs hier terug!

De Poëzieweek is het ideale moment om in de klas aan de slag te gaan met poëzie. Omdat we weten dat leerkrachten graag een houvast hebben om met de leerlingen te werken rond de Poëzieweek, voorzien we naar jaarlijkse gewoonte lessuggesties.

De lessuggesties voor Poëzieweek worden gemaakt door Iedereen Leest (VL) en Stichting Lezen (NL).

Disclaimer

De lessuggesties op poezieweek.com mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederland