Naar de inhoud
26.01—01.02.2023

Lessuggesties

Iedereen Leest en Stichting Lezen Nederland ontwikkelen voor Poëzieweek 2023 opnieuw lessen voor het basis/primair en secundair/voortgezet onderwijs. Met deze lessen kunt u makkelijk met de leerlingen aan de slag met gedichten.

De lessuggesties lager/primair onderwijs kan je binnenkort gratis aanvragen via een online formulier.
De lessuggesties secundair/voortgezet onderwijs kan je binnenkort gratis aanvragen via een online formulier.

 

Disclaimer

De lessuggesties op poezieweek.com mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederland