Naar de inhoud
25.01—31.01.2024

Privacy Policy

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten. De inhoud is inclusief de merken, logo’s, tekeningen, data, namen van producten of bedrijven, teksten, beelden enzovoort. De inhoud  is eigendom van Poëziecentrum vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is algemeen. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.  U kan de informatie op de website dus niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Poëziecentrum vzw levert grote inspanningen voor volledige, juiste en actuele informatie. Maar het kan altijd dat er fouten staan op de website.
Staan er fouten op de website of is bepaalde informatie op de site niet beschikbaar? Contacteer dan de beheerder van de site.
Poëziecentrum vzw kan altijd de inhoud van de site (inclusief links) veranderen of aanvullen, zonder dat aan te kondigen.
Ondervindt u rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij de informatie op deze site? Poëziecentrum vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Poëziecentrum vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website. Werkt de website slecht of is hij tijdelijk niet beschikbaar? Poëziecentrum vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Poëziecentrum vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt als u deze of een andere website bezoekt. Dat betekent in het bijzonder: u klikt op links of hyperlinks en verliest info, of u kan niet verder werken, of programma’s, andere gegevens op het computersysteem of apparatuur zijn beschadigd, enzovoort.
De website kan hyperlinks hebben naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Poëziecentrum vzw is alleen verantwoordelijk voor het plaatsen van de links  naar deze websites of pagina’s. Dat impliceert dat Poëziecentrum vzw dus niet automatisch de inhoud van die websites goedkeurt.

Poëziecentrum vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van die websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor elke andere vorm van schade die u ondervindt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Cookies

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09 oktober 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Op onze website, https://www.poezieweek.com (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij uw toestemming. Wilt u liever niet dat wij cookies opslaan op uw computer? U kan dan op de vraag onderaan het openingsscherm “Niet akkoord” antwoorden.

We slaan ook cookies op die niet van de website zelf komen, maar wel van derden.
Bijvoorbeeld: cookies van Google Analytics en Google Forms.

U kan uw internetbrowser ook instellen zodat cookies niet worden geaccepteerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dat kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Let op! Bepaalde grafische elementen zullen niet correct verschijnen, of bepaalde applicaties zullen niet werken zonder cookies.

We gebruiken YouTube voor het tonen van video’s. Lees meer

We gebruiken Vimeo voor het tonen van video’s. Lees meer

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

We gebruiken Google Forms voor onze formuliere. Lees meer

6. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

7. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
België
Website: https://www.poezieweek.com
e-mail: sieglinde.vanhaezebrouck@poeziecentrum.be
Telefoonnummer: 0032 (0)9/225.22.25