Poëzieweek op school

 

Download de poëzielessen 2017

Ook in de klas kan de liefde voor poëzie overgebracht worden. Met onderstaande lestips bijvoorbeeld. U krijgt ze gratis toegestuurd na het invullen van uw e-mailadres. Mis ook onze overige lessuggesties niet: meld je aan voor de nieuwsbrief!

Er zijn drie bundels met Lestips voor poëzieonderwijs: één voor de basisschool en twee voor het voortgezet onderwijs, opgesplitst in light en geavanceerde lessen. De bundels bevatten ieder vijf lestips, met dit jaar voor het eerst ook een kleutertip (in de bundel voor de basisschool). Alle lestips zijn geschreven door experts. Ze zijn het hele schooljaar door goed bruikbaar en stimuleren zowel docent als leerling om met poëzie aan de slag te gaan.

1. Basisschool lessen

Voorbeeld:

PW17 lessen basisonderwijs_200PW17 lessen basisonderwijs_p4_200

 

 

 

 

 

 


Uw naam

Uw e-mail

2. Voortgezet onderwijs – light lessen

Voorbeeld:

PW17 lessen sovo-light_200PW17 lessen sovo-light_p3__200

 

 

 

 

 

 


Uw naam

Uw e-mail

3. Voortgezet onderwijs – geavanceerde lessen

Voorbeeld:

PW17 lessen sovo-geavanceerd_200PW17 lessen sovo-geavanceerd_p4_200

 

 

 

 

Uw naam

Uw e-mail

Zie ook ons lesarchief

Als sinds het jaar 2000 bieden wij volledig uitgewerkte lessuggesties aan. De poëzielessen van voorgaande jaren staan nog steeds tot uw beschikking.

Wat kunt u nog meer doen op school?

Boek een Dichter tegen speciaal tarief in de poëzieweek

Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan er subsidieregelingen voor het uitnodigen van een auteur op school of in de klas.

In Vlaanderen kan dit geregeld worden via:
het Vlaams Fonds voor de Letteren.

In Nederland neemt u contact op met de Schrijverscentrale. Lees meer over de ‘Boek een dichter’-actie op de speciale pagina van het Nederlands Letterenfonds.

Gebruik het campagnemateriaal

Wilt u campagnematerialen bestellen om de Poëzieweek kracht bij te zetten? Dat kan als volgt:

Scholen in Nederland: u kon poëziepakketten bestellen via kinderboekengids.nl of bij uw boekwinkel. Vanaf half december zijn de pakketten bij de boekwinkel afgeleverd.

Scholen in Vlaanderen: bestellen kan via dit bestelformulier van de webshop van het Poëziecentrum. U kunt poëziekaarten, affiches en superbanieren bestellen.
Distributieperiode: vanaf half december bij bestelling vóór 1 november. Daarna ontvangt u de materialen (zo lang de voorraad strekt) vanaf half januari.

Meer poëzie in de klas?

U kunt het hele jaar door ondersteuning krijgen bij uw poëzieonderwijs. Onderstaande organisaties verzorgen lestips, workshops en/of poëzie-activiteiten.

Vlaanderen:
Jeugd en Poëzie
Poëziecentrum
Iedereen Leest

Nederland:
PoëziePaleis
School der Poëzie
Huis van Gedichten
Stichting Lezen

Disclaimer

Alle lessuggesties op poezieweek.com mogen zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers niet elders worden gepubliceerd. Lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten staat steeds bij het gedicht vermeld. Wij hebben geprobeerd alle rechthebbenden van de verschillende bij de lessen gebruikte gedichten te achterhalen. Voor zover personen/instanties auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting Lezen Nederlan