C. Budding’-Prijs naar Saskia Stehouwer

cpnbnieuws

Dichteres Saskia Stehouwer (1975) heeft de C. Buddingh’-Prijs 2015 toegekend gekregen voor haar debuutbundel ‘Wachtkamers’, uitgegeven bij Uitgeverij Marmer. Stehouwer ontving de prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar gisteravond tijdens de spannende uitreiking op het 46e Poetry International Festival.

Permanent verrassend
‘Ondanks de zeer heldere taal, slaagt de auteur erin de lezer permanent te verrassen’, oordeelde de jury bestaande uit Jan Baetens, Hester Knibbe en Marije Koens. Ook Rens van der Knoop, Jeroen van Rooij en Runa Svetlikova maakten kans op de prijs, die bestaat uit 1.200 euro en vooral bedoeld is om extra aandacht te vragen voor sterke poëziedebuten. Het postuum verschenen ‘Ademgebed’ van Martijn Teerlinck verdient volgens de jury een eervolle vermelding.

Download het hele juryrapport »

Bewust-traditioneel
De jury beoordeelt de inzet van de bundel als klassiek maar voegt er aan toe dat dit bewust-traditionele, dat sterk afsteekt tegen de tijds- en trendgevoeligheid van veel hedendaagse poëzie, zich allerminst vertaalt zich in een klassieke zegging. ‘Ondanks de zeer heldere taal, slaagt de auteur erin de lezer permanent te verrassen bij elke nieuwe regel, waarvan verschillende – met name de duistere – direct in het hoofd blijven hangen. Stehouwer tracht in haar poëzie een uiterste grens te bereiken, ‘het onmogelijke tot stand te brengen’, zoals Paul Rodenko zou zeggen. De jury viel voor haar streng opgelegde onderzoekende houding, voor de gedisciplineerde nieuwsgierige blik waarmee ze observeert en de eigenzinnige toon waarop ze haar waarnemingen dwingend en authentiek weet te verwoorden.’

Inzendingen
Tweeëntwintig dichtbundels kreeg de jury toegestuurd van zestien verschillende, zowel grote als kleine uitgeverijen. Een aanzienlijk deel van de debuten kwam van dichters die eerder de finale van de NK Poetry Slam bereikten. Een grote felicitatie gaat dus uit naar het slamcircuit. De jury constateerde een evenwichtige balans tussen vrouwelijke en mannelijke dichters, maar stelde eveneens vast dat de lijst weinig diversiteit in achtergrond vertoont. Het roept de vraag op of uitgevers een dichtende praktijk over het hoofd zien.

De C.Buddingh’-prijs
De C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie is een initiatief van Poetry International en wordt sinds 1988 uitgereikt aan de schrijver van het beste poëziedebuut. In het verleden kende de prijs winnaars als Anna Enquist, Michaël Zeeman, Tonnus Oosterhoff, Joke van Leeuwen en Mark Boog, die na hun debuut allen uitgroeiden tot dichters van naam. Ellen Deckwitz (2012), Henk Ester (2013) en Maarten van der Graaff (2014) waren de laatste winnaars.

Poetry International
Het 46e Poetry International Festival vindt tot en met zaterdag 13 juni a.s. plaats in de Rotterdamse Schouwbur