Naar de inhoud
28.01—03.02.2021

Poëziewedstrijd 2021 Poëzie van A tot Z – Thema HALTE

Wanneer?

28 januari 2021–30 november -0001

Wat?

Poëziepad van Avelgem tot Zwevegem – HET VERVOLG
Poëziewedstrijd 2021 “HALTE”

Wat voorafging
Langs de oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem realiseerden Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem, en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een poëziepad van station A tot station Z. Poëzie van A tot Z liep over een periode van 5 jaar: van 2015 tot 2019. Elk jaar werden twee gedichten langs het pad toegevoegd: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de curator van het jaar. Bij de lustrumviering op 15 juni 2019 zetten de gemeentes Avelgem en Zwevegem het licht op groen voor een 2e periode van 5 jaar.
Zo kregen op 27 september 2020 voor het 6e jaar op rij 2 gedichten een uniek plaatsje langs het fiets- en wandeltraject.

Het vervolgt
Ook in 2021 willen we 2 gedichten plaatsen langs dit traject: het winnende gedicht van deze poëziewedstrijd en het gelegenheidsgedicht van de gastdichter Paul Rigolle. Curator van het jaar is Joris Denoo.
Hou even halt, doe mee, en … win!

Thema poëziewedstrijd 2021 – HALTE (Joris Denoo – Curator)

De sporen van weleer laten sporen na in het hedendaagse landschap. Er waren eerdere haltes in nijvere tijden; er zijn huidige haltes gemarkeerd met gedichten langsheen die oude routes: een nalatenschap van vorige edities van deze poëziewedstrijd.
Het thema van deze zevende editie: HALTE.
Halte: stopplaats, plek van vertrek, knooppunt, bestemming, bord, wegwijzer, oase, rust, picknick, drenkplaats, time-out, pitstop, zelfs de kaap van een rond getal wat leeftijd betreft. Gebruik de dichterlijke vrijheden om hierrond te associëren.
Halte.
Even stilhouden.
Bij een gedicht.
Het jouwe?

Reglement poëziewedstrijd 2021

1. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2021 minstens 16 jaar oud zijn. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.
2. De gedichten zijn maximaal 18 tekstregels lang en zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ze moeten voldoen aan het thema van deze 7e editie van de poëziewedstrijd: halte.
3. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
4. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2021 is als volgt samengesteld: curator Joris Denoo, juryleden: Lut de Block, Philip Hoorne, Karlijn Sileghem, Barbara Delft en gastdichter Paul Rigolle.
Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.
5. Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ en maakt op die manier deel uit van het Poëziepad van A tot Z.
De materialisatie kan in diverse materialen – hout, steen, staal, kunststof – gebeuren en aldus wordt het gedicht een poëtisch baken op het tracé van de wandel- en fietsroute. Binnen het meerjarenproject kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden.
Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket. De beste gedichten worden gebundeld in een gelegenheidsuitgave.
6. De gedichten worden ingediend tegen 28 februari 2021. De poststempel van uiterlijk 27 februari 2021 is hiervoor bepalend. De winnaar van het bekroonde gedicht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
7. Het gedicht kan per post of online worden ingediend.
Per post: Poëziepad A-Z, p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem, België.
De inzending bestaat uit het getypte gedicht met pseudoniem én een gesloten omslag met daarin de echte naam van de deelnemer, het pseudoniem, de geboortedatum, het adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Online: via www.azertyfactor.be. Kies “kansen” en de wedstrijd “Poëzie van A tot Z”.
8. De laureaat en alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking en onthulling van het bekroonde gedicht op zondag 6 juni 2021.
9. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten zoals voor promotie, tentoonstelling, publicatie i.v.m. Poëziepad Avelgem-Zwevegem.
10. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.
Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.

Waar?

nvt
8550 - 8580 Zwevegem - Avelgem
België

Prijs

Gratis

Meer info

Organisatie: Marnixring Avelgem-Zwevegem

poeziepad@zwevegem.be