Plaats zelf een activiteit

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Poëziewedstrijd 2020

21 oktober 2019 - 30 januari 2020

|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

An event every month that begins at 12:00am on day 21 of the month, repeating until 30 January 2020

Gratis

Poëziepad van Avelgem tot Zwevegem – HET VERVOLG : Poëziewedstrijd 2020 “ZORG VOOR DE AARDE”

Thema poëziewedstrijd 2020 – Zorg voor de aarde (curator Lut de Block)

De aarde biedt ons ‘een tijdelijk onderdak’, maar we gedragen ons niet altijd als zorgzame gasten in het gastenverblijf dat ons werd toevertrouwd. Over die nonchalante verwaarlozing schreef ik eerder:

‘We achtten de vleespotten bodemloos
laafden ons gretig aan het laaghangend fruit
van de weelde. We hebben ons jaren
rijker gewaand dan we waren en
zitten nu bouche bée op de blaren.’

Lut de Block, Een tijdelijk onderdak, De Arbeiderspers, Amsterdam 2015

Het is hoog tijd om actie te ondernemen en dit tijdelijk onderdak, deze dierbare pleisterplaats die aarde heet, leefbaar te houden voor allen die na ons komen. Alleen zo is er ‘nog hoop dat de wereld iets wordt.’
Stijgende zeespiegels, smeltende gletsjers, krimpende ijskappen, dalende biodiversiteit, … Inspiratie te over voor een ecogedicht. Formuleer je bezorgdheid i.v.m. met natuur, klimaat, milieu. Laat je lezer via je gedicht verliefd worden op de natuurlijke schoonheid van deze planeet.

Reglement poëziewedstrijd 2020
1. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2020 minstens 16 jaar oud zijn. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.
2. De gedichten zijn maximaal 18 tekstregels lang en zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ze moeten voldoen aan het thema van deze 6e editie van de poëziewedstrijd: zorg voor de aarde.
3. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
4. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2020 is als volgt samengesteld: curator Lut de Block, juryleden: Joris Denoo, Philip Hoorne, Karlijn Sileghem, Barbara Delft en gastdichter Hanna Kirsten.
Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.
5. Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ en maakt op die manier deel uit van het Poëziepad van A tot Z. De materialisatie kan in diverse materialen – hout, steen, staal, kunststof – gebeuren en aldus wordt het gedicht een poëtisch baken op het tracé van de wandel- en fietsroute. Binnen het meerjarenproject kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden.
Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket. De beste gedichten worden gebundeld in een gelegenheidsuitgave.
6. De gedichten worden ingediend tegen 31 januari 2020. De poststempel van uiterlijk 30 januari 2020 is hiervoor bepalend. De winnaar van het bekroonde gedicht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
7. Het gedicht kan per post of online worden ingediend.
Per post: Poëziepad A-Z, p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem, België.
De inzending bestaat uit het getypte gedicht met pseudoniem én een gesloten omslag met daarin de echte naam van de deelnemer, het pseudoniem, de geboortedatum, het adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Online: via www.azertyfactor.be. Kies “kansen” en de wedstrijd “Poëzie van A tot Z”. http://azertyfactor.be/kans-detail/345/pozie-van-a-tot-z-zorg-voor-de-aarde
8. De laureaat en alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking en onthulling van het bekroonde gedicht op zondag 7 juni 2020.
9. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten zoals voor promotie, tentoonstelling, publicatie i.v.m. Poëziepad Avelgem-Zwevegem.
10. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.
Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.