Plaats zelf een activiteit

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Poëzie van A tot Z – Poëziewedstrijd 2018 – ‘de schemering’

januari 25 @ 00:00 - februari 28 @ 00:00

gratis

Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. De lijn was 21,9 km lang maar verloor in de loop der jaren haar oorspronkelijke functie. Een deel van de voormalige spoorwegbedding biedt nu een ideale fietsverbinding tussen Zwevegem en Kortrijk centrum. Ze maakt op haar beurt deel uit van het Guldensporenpad, een veilige ‘fiets(snel)weg’ tussen de verschillende gemeenten in de Leievallei.
Het gedeelte tussen Avelgem en Zwevegem heeft een zeer divers landschappelijk karakter: dit pad is een veel gebruikte wandel- en fietsroute. Het is ingebed in een prachtig stukje natuur in het lichtglooiende landelijk gebied tussen beide gemeenten en wordt doorsneden door het kanaal Kortrijk-Bossuit.
Langs dit gedeelte willen Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een poëziepad realiseren van station Zwevegem tot station Avelgem… en zelfs verder, langs de prachtige uitloper van dit pad die loopt tot aan de IJzerwegbrug, de in 2015 in gebruik genomen nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde.
Het project loopt over een periode van 5 jaar: van 2015 tot 2019. Jaarlijks worden twee gedichten langs het pad geplaatst: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks aangestelde curator.

Momenteel staan reeds 6 gedichten langs het fiets- en wandelpad:
Fietsrustput Avelgem -Gedicht ‘Zomermiddag’ van Harry M.P. van de Vijfeijke, winnaar poëziewedstrijd 2015
Voetweg 22 Heestert – Gedicht ‘Er is niets bijzonders aan deze plek’ van Lut de Block, curator poëziewedstrijd 2015
Zwarte Brug Moen – Gedicht ‘Wandelgids’ van Liesbeth Ulijn, winnaar poëziewedstrijd 2016
Moen-Heestert Statie – Gedicht ‘Spoorloos’ van Joris Denoo, curator poëziewedstrijd 2016
Rijtbrug Avelgem – Gedicht ‘Pad’ van Philip Hoorne, curator poëziewedstrijd 2017
Ijzerwegbrug Avelgem – Gedicht ‘Ijzerweg’ van Tom Smits, winnaar poëziewedstrijd 2017

Curator van deze 4e editie2018 is Karlijn Sileghem. Zij koos voor het thema “De schemering”.

Reglement poëziewedstrijd 2018
1. THEMA 2018:
De schemering.
In het schemerdonker ligt: een gang tussen dag en nacht,
de tijd tussen komen en gaan, geven en nemen, welkom en vaarwel,
de korte tijd waarvan men zegt dat mensen sterven en geboren worden,
net voor het krieken van de dag,
het dievenuur,
het stilste uur,
wanneer de vogels zwijgen en de haan nog slaapt,
de zone tussen tegendelen,
de transitruimte van leven naar dood en omgekeerd,
het gebied tussen waken en droom, tussen schaduw en licht,
het onuitgesprokene verborgen achter ogen,
de dag dat we niet ‘ik’ willen zijn maar de ‘andere’
en hopen dat de ‘andere’ er is.
2. Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket.
3. Per editie worden de beste gedichten gebundeld in een gelegenheidsuitgave. Na afloop van het project wordt er een dichtbundel uitgegeven met de beste gedichten van de vijf edities.
4. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.
5. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2018 minstens 16 jaar oud zijn.
6. De ingediende gedichten dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en zijn maximaal 18 tekstregels lang. Inzendingen in een verwante taal (bvb Afrikaans) kunnen ook meedingen naar een bekroning mits ook een hertaling van het gedicht in de Nederlandse taal wordt ingediend. In dat geval wordt het gedicht in de Nederlandse taal beoordeeld.
7. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
8. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2018 is als volgt samengesteld: curator en juryvoorzitter Karlijn Sileghem, juryleden Lut de Block, Joris Denoo, Philip Hoorne en Barbara Delft.
Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
9. Het gedicht kan per post of online worden ingediend.
Werkwijze per post
Het gedicht wordt per post verstuurd naar volgend adres:
Poëziepad A-Z, p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem, België.
De inzending bestaat uit:
• het getypte gedicht onder pseudoniem
• het getypte gedicht steekt in een gesloten omslag met op de voorzijde van de omslag het pseudoniem
• de gesloten omslag bevat tevens een blad met de echte naam van de deelnemer, het pseudoniem, de geboortedatum, het adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Werkwijze online
Het gedicht kan ook online ingediend worden via het schrijfplatform www.azertyfactor.be.
Ga naar de rubriek “kansen” en klik de wedstrijd “Poëzie van A tot Z” aan.
Als het gedicht ingezonden wordt via Azertyfactor, hoeft de inzending niet meer opgestuurd te worden met de post.
De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.
10. De gedichten worden ingediend tegen 28 februari 2018. De poststempel van uiterlijk 27 februari 2018 is hiervoor bepalend. De winnaar van het bekroonde gedicht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
11. Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ op een specifiek punt langs de spoorwegbedding en maakt op die manier deel uit van het Poëziepad van Avelgem tot Zwevegem. De materialisatie kan in diverse materialen – hout, steen, staal, kunststof – gebeuren en aldus wordt het gedicht een poëtisch baken op het tracé van de wandel- en fietsroute.
12. De laureaat en alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking en onthulling van het bekroonde gedicht op zondag 27 mei 2018.
13. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten zoals voor promotie, tentoonstelling, publicatie i.v.m. Poëziepad Avelgem-Zwevegem.
14. Binnen het meerjarenproject kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden.
15. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.
Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.

Gegevens

Begin:
januari 25 @ 00:00
Einde:
februari 28 @ 00:00
Kosten:
gratis
Website:
http://www.mrdevlaschaard.be/ringproject.php